Vigtig information til dit besøg

Godt nyt: udstillingen i Jahr100Haus genåbner lørdag den 1. april. Butikken, billetcentret og caféen er allerede åbne. Udendørsarealet er også åbent som sædvanlig. Festpladsen og legepladsen kan dog ikke benyttes i øjeblikket.

luk
Gå til hovedområdet
Alle regionale museer i Schleswig-HolsteinAlle regionale museer i SH

Samlingen

Molfsee Frilandsmuseum hører under Regionsmuseum for Folklore, og museets samling omfatter mere end 10.000 objekter. Af disse præsenteres udvalgte genstande i Molfsees permanente udstilling samt inden for rammerne af forskellige særudstillinger. 

Museet beskæftiger sig med landbrug, herunder især landbrugsmaskiner, samt historiske erhverv, værksteder og butiksindretning samt endelig husholdning og boligindretning. Herudover er museet ligeledes i besiddelse af et bemærkelsesværdigt stort antal kareter og andre historiske køretøjer.

Endelig råder museet også over en række interessante specialsamlinger. Dertil hører de historiske huse fra forskellige steder i Slesvig-Holsten, der først er blevet skilt ad og fjernet fra deres originale placering for herefter at blive genopført på Molfsee Frilandsmuseum. Det historiske marked udgør endnu et højdepunkt. Herudover skal politi- og brandvæsensamlingen fremhæves.

De mange genstande stammer både fra Molfsee Frilandsmuseums egne samlinger og samlinger fra Slesvig Folkloremuseum. Molfsee Frilandsmuseum blev i øvrigt konciperet i 1950'erne og slog portene op i 1965. I 2013 slog de to museer sig sammen.

Samlingen fra det tidligere Slesvig Folkloremuseum er kendt i hele Europa. Årsagen: Da industrialiseringen boomede, blev de sidste traditionelle arbejdsredskaber til mark-, husholdnings- og skovbrug erstattet af produkter fra den industrielle tidsalder. Med henblik på at dokumentere denne brydningstid oprettede man folkloremuseet Volkskundliche Landesaufnahme Schleswig-Holstein.  

Professor dr. Arnold Lühning fik ansvaret for dette stort anlagte projekt. Hans samling af landbrugsmaskiner og køretøjer, håndværksudstyr og møbler tæller i dag som den største af sin slags.

Slesvig-Holstens statsmuseer
schliessen
Rul op